Opce

Co to jsou opce?

V našem případě budeme pod slovem opce (option) rozumět opce na futures kontrakty. Podkladovým aktivem, ze kterého čerpáme je vždy příslušný futures kontrakt. Jak již bylo zmíněno opce nám dává právo, nikoliv povinnost získat podkladové aktivum za stanovenou cenu (strike). Cena – hodnota, kterou za toto právo zaplatíme se nazývá opční prémium. To je maximum co nás opce stojí a o co můžeme přijít. Důležitým pojmem je táké expirace, to je datum, kdy opce vyprší – skončí. Opce dělíme na skupiny call (očekáváme nárůst ceny) a put (očekáváme pokles). Nakupování opcí: pokud nejste zkušený obchodník a nemáte na svém účtě dostatek peněz, když jde o opce, mělo by vás zajímat pouze nakupování. Vypisování neboli prodávání opcí je pro vás riskantní.

Opce dále rozdělujeme na opce:

 • ATM (na penězích). Hodnota strike se rovná ceně podkladového futures
 • ITM (v penězích). Call opce se strike pod futures nebo Put opce se strike nad futures
 • OTM (mimo peníze) . Call opce se strike nad futures nebo Put opce se strike pod futures

Jako příklad uvádíme futures cenu na Zářijovou ropu na úrovni 5800, expirace je 28.8.

 • 1. ATM opce má strike 5800
 • 2. ITM opce má strike 5700
 • 3. OTM opce má strike 5900

V tomto případě čím větší strike nad 5800, tím má call opce větší hodnotu (premium). S opcí můžeme obchodovat (prodat ji) kdykoliv do 28.8. Poslední 3 týdny životnosti opce začíná její cena obvykle klesat. To je způsobeno její časovou hodnotou. Tato hodnota závisí také na volatilitě trhu. Čím blíže je opce expiraci a stále mimo peníze tím rapidněji klesá její hodnota.

Jako u futures kontraktů poskytují opce značný pákový efekt – leverage. Pokud správně zanalyzujete opci,může vám během několika dní vydělat 100 až 200 procent. Ale prodělat můžete maximálně premium (100%) a to až v době expirace – třeba několik měsíců. Mezi tím může opce stále pracovat. Prodávání opcí (vypisování): vypisovatel dostává od nakupujícího premium na svůj účet s tím,že se zavazuje k nastoupení obrácené pozice v případě, že kupující opci uplatní (prodá call, nastoupí short nebo prodá put, nastoupí long). Broker také vypisovateli zablokuje margin pro případ obrácení trhu proti němu.

Z našeho příkladu by to vypadalo asi takto:

Prodáte opci CLU call 5900 za 1000$-premium (cena komodity na burze je 5800). Inkasujete 1000$ a broker vám blokuje margin na účtě. Když se do 28.8. cena nepřehoupne výrazněji přes 5900, celá částka vám zůstává. Nejlepší situace je, když cena opce klesne třeba na 200$ ) v ten moment si opci koupíte zpět a jste z toho venku). Broker vám vrátí margin a zůstane vám zisk 800$. Když by ale cena vyrostla na 6000, protistrana by po vás mohla požadovat zaujetí krátké pozice z hodnoty 5800 (v tu chvíli byste prodělávali 1000$). Proto je prodej považován za velice rizikový. Ale museli byste být blázni, abyste to nechali dojít tak daleko (když vidíte, že se cena obrátí proti vám, nakoupíte opci zpět s nějakou menší ztrátou).

Strategie v obchodu s opcemi:

 • koupím putt opci (očekávám pokles ceny)
 • koupím call opci (očekávám růst ceny)
 • prodám putt opci (očekávám růst ceny nebo stagnaci)
 • prodám call opci (očekávám pokles nebo stagnaci)
 • verikální opční spread(koupím call opci a prodám call opci s vyšším strike/opačně put opce/) očekávám, že cena zůstane mezi striky

Tady jsou výsledky!

Burza (Broker) Vám dnes může nabídnout online software ,kde můžete obchodovat i opce(options). Další strategie jsou například nahý spread, nahé combo, krytý call, krytý put, straddle, strangle. Opce se také používají na zajišťování pozic (HEDGE). Ve zkratce to znamená, že máte například otevřenou dlouhou pozici v kukuřici a míslo stop lossu se zajišťujete put opcí (vyděláte v každém případě). Pro naše účely budeme zatím výhradně používat nákup call nebo nákup put opcí. Náplní těchto stránek není detailně rozebírat všechny možné techniky opcí.

Ceny opcí se skládají z několika hodnot a to jsou převážně tyto:

 • vnitřní hodnota příslušné opce (rozdíl mezi cenou strike a podkladového aktiva).
 • časovou hodnotou opce ( záleží převážně na době expirace a volatilitě trhu).
 • Mezi další, pro nás zatím méně podstatné hodnoty patří ukazatelé delta, theta nebo vega.

Opce mají prostě některé nesporné výhody oproti futures jako například:

 • dovolí vám překonat krátkodobé pohyby proti vaší ceně (ve futures by vás vyhodily na SL)
 • jsou mnohem méně náročné na sledování vývoje ceny (stačí mrknout jednou za den nebo dva)
 • mají omezený potenciál ztrát určený výškou prémia

Tak pojďme na to